6. Contact
Professional contact details:
Michaël Le Duc
Division of Marketing
Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling (HST)
Mälardalens högskola
Box 883
72123 Västerås, Sweden.
E-Mail michael@leduc.se tel/cell 021 10 14 02