3.4 Reports
Andersson, P., Eliasson, K., Holmgren, A-C, Le Duc, M.,  Robertsson, K., Sivertun, Å., Torstensson, H., Wikström, E.,  Effektivare Avfallstransporter (EFFA). Slutrapport Vinnova, 2005.     Effective waste transportation. Final report to Vinnova R&D  council.
Gustafsson T.,  Carleberg P.,  Nilsson S.,  Svensson P.,  Sivertun  Å. &  Le Duc M. (2004)  Mixed reality för tekniskt stöd.Mixed  Reality for technical support.   Linköping, FOI 2004, 57 p. (FOI-  R--1198--SE), Research report to Försvarets Materielverk  (Swedish Defence Materiel Administration).
Gustafsson, T., Carleberg, P., Svensson, P., Nilsson, S., Le Duc,  M., Sivertun, Å., Mixed Reality Systems for Technical  Maintenance and Gaze-Controlled Interaction. Progress Report  Phase 2 to FMV, 2005.
Le Duc, M. (2008), Nätbaserat lärande för yrkesverksamma inom  installation av kyla, krisberedskap, räddningstjänst och relaterade  områden. Rapport till Lantmäteriverket (KRIS-GIS) och Sveriges  Energi- och Kylcentrum.
Le Duc, M., Sivertun, Å., Implementation of Geographic  Information and Geographic Information Systems in municipal  Emergency Management. Report submitted to the Swedish Land  Survey and the Swedish Emergency Management Agency. KTH,  Geoinformatics, and Linköping University, Department of  Computer and Information Science, 2007.
Le Duc, M, Informationsöverföring och utbildning för tillämpad  energieffektivisering, Förstudie maj 2005 - mars 2006, Slutrapport  till Energimyndigheten. Institutionen för datavetenskap, Linköpings  universitet och Sveriges Energi- och Kylcentrum, Katrineholm,  2006.
Le Duc, M. & Sivertun, Å., A Systems Analysis of Pollutants  Flow in an Area and their Environmental Impact Modelled by  a Geographic Information System (GIS). Annual Report,  Swedish Waste Research Council, AFR-REPORT 59, 1994.
Le Duc, M.-C., Action-Oriented Modelling by Systemics and  Informatics to Improve Resource Flows 'From Cradle to Grave -  and Back into the Cycle'. KTH-Arkitektur. Förstudie på uppdrag  av Forskningsrådsnämnden. 1992.
Le Duc, M.-C., Pilotprojekt avseende bredbands- och  flervägsvideokommunikation samt beslutstödsystem. Utredning  utförd på uppdrag av Överstyrelsen för Civil Beredskap.  (Utdredning). 1991.
Le Duc, M.-C., Att utveckla ett kommunalt Geoinformatiskt  System (GeoIS). Metodutveckling på uppdrag av IBM Svenska  AB. 1990.
Le Duc, M. & Sivertun Å. (2007) Implementation of Geographic  Information and Geographic Information Systems in Municipal  Emergency Managment. In Global Monitoring for Security and  Stability (GMOSS) Integrated Scientific and Technological  Research Supporting Security Aspects of the European Union, ed  Gunter Zeug & Martino Pesaresi JRC Scientific and Technical  Reports ISBN 23033 EN - 2007 (p 260-270).  http://gmoss.jrc.it/web/guest/home
Le Duc, M., Sivertun, Å., Implementation of Geographic  Information and Geographic Information Systems in municipal  Emergency Management. Report submitted to the Swedish Land  Survey and the Swedish Emergency Management Agency. KTH,  Geoinformatics, and Linköping University, Department of  Computer and Information Science, 2007.
Le Duc, M. & Sivertun, Å., A Systems Analysis of Pollutants  Flow in an Area and their Environmental Impact Modelled by  a Geographic Information System (GIS). Annual Report,  Swedish Waste Research Council, AFR-REPORT 59, 1994.
Nilsson, S., Trnka, J., Le Duc, M., Sivertun, Å., Aspekter på GI  och GIS användning i krishantering vid översvämningar i Sverige.  Department of Computer and Information Science, Linköping  university, report to Krisberedskapsmyndigheten (SEMA), 2004.
Trnka, J., Le Duc, M. & Sivertun, Å, ICT Integration in Local and  Regional Emergency Management:GIS as a Core Information  System. Linköping university. Research report to Swedish  Emergency Management Agency, 2004.